Το συγκρότημα

Το Καρδιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας ιδρύθηκε το 1999 ταυτόχρονα με την έναρξη των εργασιών του νοσοκομείου.

Αποτελείται από:

1) Καρδιολογική Κλινική δυναμικότητας 16 κλινών με σύγχρονο δίκτυο υπολογιστών διασύνδεσης όλων των τμημάτων.

 

 

2) Στεφανιαία Μονάδα 6 κλινών,

 

3) Εξωτερικά Ιατρεία και Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας

 

 

4) Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

 

5) Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας