Κάθε χρόνο στην Καρδιολογική Κλινική νοσηλεύεται ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ασθενών. Από το σύνολο των 487 ασθενών του 2000, οι νοσηλευόμενοι των τελευταίων ετών ανέρχονται σε περίπου 1800 κατ’ έτος. (γράφημα1)

 

Η Στεφανιαία Μονάδα λειτουργεί από το 2000 φιλοξενώντας επίσης ολοένα αυξανόμενο αριθμό νοσηλευομένων (Γράφημα 2). Το χρονικό διάστημα αυτό η συνολική θνητότητα κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα (3.8 % για την περίοδο 2000-2010).

 

 

Στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και το Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας διενεργούνται καθημερινά τόσο διαγνωστικές όσο και θεραπευτικές επεμβάσεις. Ειδικότερα, από το 2001 διενεργείται ολοένα αυξανόμενος αριθμός στεφανιαίων αγγειογραφιών με μηδενική θνητότητα (Γράφημα 3 και 4). Το Μάρτιο του 2007, αμέσως μετά την πλήρη επάνδρωση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, κατέστη δυνατή η διενέργεια διαδερμικών στεφανιαίων αγγειοπλαστικών. Έτσι, έκτοτε έχουν διενεργηθεί περισσότερες από 700 τέτοιες επεμβάσεις (Γράφημα 3 και 4). Επιπλέον, από τον Απρίλιο του 2009 το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο άρχισε να καλύπτει επί 24ωρης βάσης την περιοχή της Θεσσαλίας (περίπου 1 εκατομμύριο κάτοικοι) ως προς τη διενέργεια πρωτογενών αγγειοπλαστικών ως άμεση θεραπεία του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διενεργηθέντων πρωτογενών αγγειοπλαστικών ξεπερνά τις 40, ενώ το άθροισμα πρωτογενών αγγειοπλαστικών και αγγειοπλαστικών διάσωσης τις 100. Τέλος, στο Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας εμφυτεύονται κάθε χρόνο περίπου 400 βηματοδότες (γράφημα 3 και 4).

 

Στα Εξωτερικά Ιατρεία έχουν εξεταστεί τη χρονική αυτή περίοδο των 10 ετών σχεδόν 60000 ασθενείς (γράφημα 5).

 

Ο ετήσιος αριθμός των πραγματοποιηθέντων διαθωρακικών υπερηχογραφημάτων ανέρχεται περίπου στις 1600, ενώ παράλληλα διενεργούνται ολοένα και περισσότερες διοισοφάγειες υπερηχογραφικές μελέτες (Γράφημα 6). Επιπλέον, το υπερηχογραφικό τμήμα έχει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη διενέργεια μελετών δυναμικής υπερηχογραφίας και υπολογισμού της στεφανιαίας εφεδρείας ροής. Ακόμα, οι αναλύσεις Holter ρυθμού και οι δοκιμασίες κόπωσης βρίσκονται στο καθημερινό πρόγραμμα των Εξωτερικών Ιατρείων (Γράφημα 7).

Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2010 εγκαινιάστηκαν δύο νέα τμήματα που εδρεύουν στο χώρο των Εξωτερικών Ιατρείων: το Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας και το Ιατρείο Μελέτης των Αγγείων, στα οποία εξετάζονται και παρακολουθούνται καθημερινά μεγάλος αριθμός ασθενών.