Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Διευθυντής – Καθηγητής Καρδιολογίας

Ιωάννης Σκουλαρίγκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας

Γρηγόριος Γιαμούζης
Επίκουρος καθηγητής Καρδιολογίας

Βασίλειος Δημόπουλος
Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ

Γεώργιος Σιταφίδης
Καρδιολόγος, Επιμελητής Α’

Δημήτριος Οικονόμου
Καρδιολόγος, Επιμελητής Α’

Αικατερίνη Χαμαϊδή
Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Β’

Αλέξανδρος – Ζαχαρίας Ανυφαντάκης
Καρδιολόγος, Επιμελητής Β’

Νικόλαος Ζαβός
Καρδιολόγος, Υπεύθυνος site καρδιολογικής κλινικής

Ειδικευόμενοι Ιατροί Καρδιολογίας:

  • Γεώργιος Καραγιάννης
  • Μελίνα Νταλαπάσχα
  • Θωμάς Μαυρογόνατος
  • Κωνσταντίνος Τσακνάκης
  • Νικόλαος Γκουζής
  • Ευάγγελος Σδόγκος
  • Κωνσταντίνος Γάτος