Σχετικά με την ιστοσελίδα

Επιστημονικοί υπεύθυνοι περιεχομένου:

Νικόλαος Ζαβός

Καρδιολόγος
Γρηγόριος Γιαμούζης
Eπίκουρος καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αικατερίνη Χαμαϊδη
Καρδιολόγος – Επιμελήτρια Β’ Π.Π.Γ.Ν.Λ.
Ζαχαρίας – Αλέξανδρος Ανυφαντάκης
Καρδιολόγος – Επιμελητής Β’ Π.Π.Γ.Ν.Λ.

Σχεδιασμός και διαχείριση ιστοσελίδας

Νικόλαος Ζαβός, Ειδικός Καρδιολόγος
Κατασκευή/προγραμματισμός ιστοσελίδας
Παναγιώτης Αναστασιάδης, Web Developer
Η  τεχνική κατασκευή της συγκεκριμένης ιστοσελίδας αποτελεί μια ευγενική προσφορά του Νικολάου Ζαβού (ιατρού της κλινικής) και  Παναγιώτη Αναστασιάδη στην καρδιολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλίας.