Επικοινωνία

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Μεζούρλο, Λάρισα
Τ.Κ.: 411 10
Ελλάς
Tηλέφωνο για γενικά ή απογευματινά ραντεβού: 1535

Τηλέφωνα κλινικής (πρόθεμα διεθνών κλήσεων: 0030)
Κυρίως μονάδας Νοσηλείας:     2413501820
Γραφείο ιατρών:    2413501807

 

Γραμματεία: Ανθή Ι. Σίμου

τηλ: 2413 502823, FAX: 2413 501281

e-mail: simoua@med.uth.gr