Έμφραγμα μυοκαρδίου

 Σκοπός της καρδιακής λειτουργίας

Σκοπός της καρδιακής λειτουργίας είναι η διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού με την προσφορά στα κύτταρα οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών καθώς και η αποκομιδή των άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού και του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τις καύσεις.

Το καρδιαγγειακό σύστημα αποτελείται από δύο ξεχωριστές κυκλοφορίες:  Τη συστηματική και την πνευμονική κυκλοφορία.

Το αίμα εξωθείται από την αριστερή κοιλία και μεταφέρεται στη συστηματική κυκλοφορία (αορτή, αρτηρίες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους) με σκοπό την άρδευση των ιστών. Επιστρέφει μέσω των φλεβών στο δεξιό κόλπο και τη δεξιά κοιλία. Στη συνέχεια το αίμα που εξωθείται από τη δεξιά κοιλία προωθείται μέσω της πνευμονικής κυκλοφορίας (πνευμονική αρτηρία, πνευμονικά τριχοειδή, πνευμονικές φλέβες) στον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία.

 

Ανατομία

Η καρδιά είναι μυϊκή αντλία με τέσσερις κοιλότητες και τέσσερις ενδοκαρδιακές βαλβίδες.

Δεξιός κόλπος: Ο δεξιός κόλπος δέχεται μη οξυγονωμένο αίμα από την άνω και κάτω κοίλη φλέβα καθώς και από το στεφανιαίο κόλπο. Προωθεί το αίμα μέσω της τριγλώχινος βαλβίδας στη δεξιά κοιλία.

Αριστερός κόλπος: Ο αριστερός κόλπος δέχεται οξυγονωμένο αίμα από τις πνευμονικές φλέβες και το προωθεί μέσω της μιτροειδούς βαλβίδας στην αριστερή κοιλία.

Δεξιά κοιλία: Η δεξιά κοιλία εξωθεί αίμα στην πνευμονική κυκλοφορία μέσω της πνευμονικής βαλβίδας και στους πνεύμονες για να οξυγονωθεί.

Αριστερή κοιλία: Η αριστερή κοιλία εξωθεί αίμα μέσω της αορτικής βαλβίδας στη συστηματική κυκλοφορία και κατ’ επέκταση σε όλο το σώμα για να προσφέρει θρεπτικά συστατική και οξυγόνο.

 

Τι είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου σημειώνεται όταν περιοχές της καρδιάς δε λαμβάνουν την ποσότητα αίματος που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία της. Οι αρτηρίες της καρδιάς οι οποίες παρέχουν το αίμα μπορεί να παρουσιάζουν στένωση και τελικά απόφραξη από τη δημιουργία αθηροσκληρυντικών αλλοιώσεων, από θρόμβο ή σπασμό. Λόγω της μειωμένης ροής αίματος η καρδιά δε λαμβάνει αρκετό οξυγόνο και παρουσιάζει νέκρωση ενός τμήματός της.

 

Διαφορά μεταξύ στηθάγχης και εμφράγματος μυοκαρδίου.

Η στηθάγχη εμφανίζεται όταν η καρδιά απαιτεί περισσότερο αίμα πλούσιο σε οξυγόνο απ’ αυτό που μπορούν να της παρέχουν οι αρτηρίες. Συνήθως εμφανίζεται μετά από άσκηση, σε στιγμές μεγάλου άγχους ή μετά από ένα πλούσιο γεύμα. Τα συμπτώματα της στηθάγχης ποικίλλουν και μπορούν να περιγραφούν ως πόνος , ανησυχία , πίεση, σφίξιμο, κάψιμο ή δυσχέρεια στην αναπνοή. Μερικοί ασθενείς ίσως να μην παρουσιάζουν κάποια από τα συμπτώματα αυτά. Οι περιοχές όπου σημειώνονται τα συμπτώματα είναι το στήθος, ο λαιμός, η κάτω γνάθος , οι ώμοι τα μπράτσα ή η πλάτη. Ο πόνος ή η ανησυχία έχει διαβαθμίσεις και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ανεκτός, μέτριος ή ισχυρός. Η ένταση ή η συχνότητα του πόνου δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα και τη σοβαρότητα ή την ένταση της στεφανιαίας νόσου. Χαρακτηριστικά το στηθαγχικό άλγος είναι αγωνιώδες.

Η στηθάγχη συχνά αντιμετωπίζεται με ξεκούραση  ή με φαρμακευτική αγωγή. Όμως μόνο η φαρμακευτική αγωγή δεν προκαλεί πάντα υποστροφή των στενώσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να απαλείψει και τον πόνο.

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου παρουσιάζεται όταν υπάρχει απόφραξη της αρτηρίας και μόνιμη βλάβη του καρδιακού μυός, επομένως η καρδιά αποστερείται από το απαραίτητα για τη λειτουργία της αίμα. Η έκταση του εμφράγματος, δηλαδή ο βαθμός της βλάβης εξαρτάται από ποια αρτηρία έχει παρουσιάσει απόφραξη. Στην περίπτωσή σας η απόφραξη ίσως να αφορά τμήμα του καρδιακού μυός ή συνδυασμό τμημάτων, γεγονός που εξαρτάται από τον αριθμό των αρτηριών που παρουσιάζουν απόφραξη.

 

Έμφραγμα του μυοκαρδίου στο πρόσθιο τοίχωμα της καρδιάς είναι αποτέλεσμα απόφραξης του μεγαλύτερου κλάδου της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας.  Επειδή το έμφραγμα αυτό είναι συχνά εκτεταμένο, προεξάρχουν η καρδιακή ανεπάρκεια και η υπόταση.

Έμφραγμα του μυοκαρδίου στο κατώτερο τοίχωμα της καρδιάς εμφανίζεται συνήθως όταν υπάρχει στένωση της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας. Βλάβη παρουσιάζεται στο κατώτερο τμήμα της καρδιάς. Η δυσλειτουργία της συγκεκριμένης περιοχής είναι συχνά η αιτία αρρυθμιών.

Έμφραγμα του μυοκαρδίου στο πλαγιο-οπίσθιο τοίχωμα της καρδιάς έχει ως αιτία την απόφραξη της αριστερής περισπώμενης αρτηρίας. Τότε παρουσιάζεται βλάβη του πλαγιο-οπίσθιου τοιχώματος της καρδιάς.

Τα τμήματα της καρδιάς που αναφέρθηκαν παραπάνω παίζουν σημαντικό ρόλο στη ροή του αίματος από την καρδιά προς το υπόλοιπο σώμα. Όταν υπάρχει βλάβη, η ποσότητα του αίματος που στέλνεται στα υπόλοιπα μέρη του σώματος μειώνεται.

 

 Συμπτώματα του εμφράγματος του μυοκαρδίου

Τα συμπτώματα του εμφράγματος μπορεί να διαφέρουν. Οι περισσότεροι ασθενείς νιώθουν έντονο πόνο στο στήθος, στην περιοχή του στέρνου, αλλά η ένταση του πόνου διαφέρει από τον ένα ασθενή στον άλλο. Μερικές φορές ο πόνος αντανακλά στο λαιμό, τη γνάθο , τον αριστερό ώμο ή και στο αριστερό χέρι. Ο ασθενής με έμφραγμα συχνά νιώθει κόπωση, δυσκολία στην αναπνοή και ναυτία. Επίσης μπορεί να έχει χλωμή όψη, να είναι κρύος και να έχει ιδρώσει.

Ορισμένες φορές το έμφραγμα του μυοκαρδίου παρουσιάζεται ως πόνος στο στομάχι , οπότε αρχικά θα πρέπει να γίνει καρδιολογικός έλεγχος για τον αποκλεισμό εμφράγματος μυοκαρδίου και στη συνέχεια να γίνει διερεύνηση και άλλων παθήσεων.

Εάν εμφανίσετε συμπτώματα εμφράγματος μυοκαρδίου θα πρέπει να μεταφερθείτε άμεσα σε νοσοκομείο. Πρέπει να καλέσετε το ΕΚΑΒ ή άλλη μονάδα επείγουσας μεταφοράς. Η έγκαιρη νοσηλεία σώζει ζωές.

 

 Η αντιμετώπιση του εμφράγματος του μυοκαρδίου

Τις πρώτες ώρες μετά το έμφραγμα θα νοσηλευθείτε στην καρδιολογική μονάδα εντατικής θεραπείας (μονάδας εμφραγμάτων)

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του εμφράγματος του μυοκαρδίου ξεκινά με τον εντοπισμό της αιτίας που το προκάλεσε. Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα είναι η στεφανιαία νόσος.

Επιπρόσθετες διαγνωστικές πράξεις όπως η στεφανιογραφία βοηθούν τον γιατρό σας να εντοπίσει το σημείο όπου υπάρχει στένωση της αρτηρίας και να καθορίσει το βαθμό της σοβαρότητας. Η στένωση της αρτηρίας αντιμετωπίζεται επίσης με την επεμβατική μη χειρουργική μέθοδο της αγγειοπλαστικής (μπαλόνι)-stent ή με χειρουργική μέθοδο, δηλαδή την αορτοστεφανιαία παράκαμψη (By-pass surgery). Στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική της Λάρισας είναι δυνατή η επείγουρα αγγειοπλαστική- τοποθέτηση stent.

 

 Οι αντιδράσεις σας μετά το έμφραγμα.

Μετά τη μονάδα εμφραγμάτων θα μεταφερθείτε σε δωμάτιο νοσηλείας. Η εμπειρία του εμφράγματος και η επαφή σας με το νοσοκομείο ίσως γίνει η αιτία συναισθηματικής φόρτισης που κάποιες φορές είναι δύσκολο να αντιμετωπίσετε. Πρόκεται για άγχος που είναι κατανοητό καθώς νιώθετε αβέβαιοι για το μέλλον σας και έχετε πολλές ερωτήσεις για την άμεση εξέλιξη της υγείας σας. Επίσης, ίσως νιώσετε κατάθλιψη που συνδέεται με άρνηση να αποδεχθείτε την αρρώστια σας και να εκδηλώσετε επιθετικότητα προς το προσωπικό του νοσοκομείου και το συγγενικό σας περιβάλλον. Τέλος, ίσως κυριευθείτε από αίσθημα ανικανότητας.

Οι αντιδράσεις αυτές είναι φυσιολογικές και θα υποχωρήσουν σταδιακά μετά από μερικές εβδομάδες. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι ασθενείς επανέρχονται σε φυσιολογικές συνθήκες ζωής. Είναι σημαντικό για εσάς να εκφράζετε τις απορίες και τους φόβους σας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Χρήσιμο είναι να συζητάτε και με τα μέλη της οικογένειας σας που μπορούν να σας στηρίξουν ψυχολογικά.

 

 Ιατρική αξιολόγηση

Αν μετά το έμφραγμα εξακολουθούν να υπάρχουν συμπτώματα όπως δύσπνοια, στηθαγχικοί πόνοι, καρδιακή κάμψη ή αρρυθμία χρειάζεσθε ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Οι ασυμπτωματικοί άρρωστοι πρέπει να υποβάλλονται σε κάποιας μορφής δικιμασία κόπωσης και επί παθολογικού αποτελέσματος σε στεφανιογραφία.

Για την ανάγκη των διαγνωστικών αυτών δοκιμασιών, συμπεριλαμβανομένης της στεφανιογραφίας και των κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων (επιλογή συντηρητικές αγωγής, αγγειοπλαστικής ή αορτοστεφανιαίας παράκαμψης) υπάρχουν οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες πρέπει να συζητήσετε με τους θεράποντες γιατρούς σας.

 

 Η ανάρρωση μετά το έμφραγμα.

Αμέσως μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής σας ο γιατρός θα σας συστήσει πρόγραμμα άσκησης. Το πρόγραμμα ξεκινά με απλό περπάτημα και σταδιακά αυξάνει σε ένταση και διάρκεια.

Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής σας θα πρέπει να επικεντρωθείτε σε δύο σημείο. Κατ’ αρχήν να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα δραστηριοποίησης και αποκατάστασης της ζωής σας σε όσο πιο κανονικούς ρυθμούς γίνεται. Δεύτερον, να ελέγξετε τους παράγοντες κινδύνου και να μειώστε την πιθανότητα να πάθετε κι άλλο έμφραγμα.

Μετά από μια περίοδο 6 έως 8 εβδομάδων ξεκούρασης και άσκησης ο μυς της καρδιάς αρχίζει να αποκαθίσταται.

 

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε σημεία στα οποία θα πρέπει να δώσετε έμφαση κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής σας:

Άγχος: Είναι πολύ σημαντικό να μειώσετε το άγχος. Για να το επιτύχετε αυτό μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα το χρόνο σας, να κοιμάστε αρκετά και να ξεκουράζεστε επαρκώς κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάρρωσή σας μπορεί να σας δημιουργεί ένα πρόσθετο άγχος. Θα ήταν καλύτερο λοιπόν να μοιράζεστε τα συναισθήματα και τις σκέψεις σας με τους συγγενείς και φίλους σας ή με άλλους που είχαν την ίδια εμπειρία με εσάς.

Σεξουαλικές σχέσεις: Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε ανήσυχος σχετικά με την έναρξη των σεξουαλικών σας σχέσεων μετά το έμφραγμα. Η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία με το σύντροφό σας μπορεί να μειώσει το άγχος σας. Κανονικά μπορείτε να έχετε σεξουαλικές σχέσεις 3 με 6 εβδομάδες μετά από την έξοδό σας από το νοσοκομείο, αλλά αφού πρώτα έχετε και τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού σας. Θα πρέπει να επαναδραστηριοποιηθείτε σταδιακά. Εάν παρατηρήσετε συμπτώματα όπως πόνο στο στήθος , πρόβλημα στην αναπνοή ή ζαλάδα, ξεκουραστείτε έως ότου τα συμπτώματα υποχωρήσουν.

Άσκηση: Ίσως αισθάνεστε κουρασμένος κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων μετά το έμφραγμα όμως η αίσθηση αυτή θα απομακρυνθεί σταδιακά με το χρόνο. Μόλις επιστρέψετε στο σπίτι μπορείτε να ασχοληθείτε με ελαφρές οικιακές εργασίες. Ξεκουραστείτε εάν νιώσετε κόπωση ή πρόβλημα στην αναπνοή αλλά πάντα να θυμάστε ότι θα πρέπει να αυξάνετε σταδιακά τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Μην ξεχνάτε ότι και πολλά από τα φάρμακα δημιουργούν αίσθημα κόπωσης.

Η διάρκεια και η ένταση της άσκησης και του περπατήματος θα εξαρτάται από τη φυσική σας κατάσταση, το στάδιο ανάρρωσης που βρίσκεστε, τις επιπλοκές που τυχόν παρουσιάσατε, το επίπεδο άσκησης στο οποίο βρισκόσασταν πριν από το έμφραγμα, την επαγγελματική σας δραστηριότητα καθώς και τις προτιμήσεις σας. Η άσκηση συστήνεται για τους περισσότερους ασθενείς με προβλήματα καρδιάς. Όμως πάντα να έχετε τη γνώμη του γιατρού σας για το επίπεδο άσκησης στο οποίο θα πρέπει να επιδίδεστε. Η δοκιμασία κόπωσης επιτρέπει στον γιατρό σας να καθορίσει το επίπεδο άσκησης το οποίο είναι κατάλληλο για εσάς.

 

 Φαρμακευτική αγωγή: Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας σχετικά με τη φαρμακευτική σας αγωγή. Ποτέ μην παραλείπετε την καθορισμένη δόση του φαρμάκου σας. Μην παίρνετε διπλή δόση ή μην σταματάτε τη φαρμακευτική σας αγωγή. Δε θα πρέπει να διακόψετε τη φαρμακευτική σας αγωγή επειδή αισθάνεστε καλύτερα. Απλά αυτό σημαίνει ότι τα φάρμακά σας επενεργούν θετικά. Μόνο ο γιατρός σας θα πρέπει να αλλάξει ή να αναστείλει τη φαρμακευτική σας αγωγή.

 

Επιστροφή στην εργασία: Οι απαιτήσεις της εργασίας σας και η σοβαρότητα του εμφράγματος θα καθορίσουν το χρόνο επιστροφής στην εργασίας σας. Οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν στην εργασία τους λίγες εβδομάδες μετά το έμφραγμα.

 

 Γενικές οδηγίες για την περίοδο ανάρρωσης:

Σηκωθείτε το πρωί και ντυθείτε. Προγραμματίστε τις δραστηριότητές σας έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της ημέρας να έχετε διαστήματα ξεκούρασης. Με ό,τι δραστηριότητες καταπιαστείτε, να έχετε άνετους ρυθμούς. Εάν κουραστείτε, σταματήστε, και ξεκουραστείτε για 15 λεπτά. Τις πρώτες 4 εβδομάδες μην σηκώνετε βάρος περισσότερο των 10 κιλών.

 

 Παράγοντες κινδύνου και πώς να τους περιορίσετε.

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες κινδύνου οι οποίοι αυξάνουν την πιθανότητα για νέο έμφραγμα. Μπορούμε να διακρίνουμε τους παράγοντες αυτούς σε 2 κατηγορίες:  στην πρώτη ανήκουν εκείνοι στους οποίους είναι δύσκολο να επέμβουμε για να τους ελέγξουμε και στη δεύτερη εκείνοι τους οποίους μπορούμε ενεργά να περιορίσουμε. Ο έλεγχος των παραγόντων κινδύνου σας διασφαλίζει μακροζωία και καλύτερο επίπεδο ζωής.

Α. Παράγοντες κινδύνου μη ελεγχόμενοι

Το φύλο. Η αθηροσκλήρωση ή στεφανιαία νόσος είναι 3 φορές πιο συχνή στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες. Πριν από την ηλικία των 50 ετών, πρόκειται αποκλειστικά σχεδόν για ασθένεια των ανδρών. Όσον αφορά τις γυναίκες, η στεφανιαία νόσος εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία. Η εμφάνιση της νόσου είναι πολύ σπάνια για τις γυναίκες κάτω των 50 ετών με εξαίρεση τις καπνίστριες και εκείνες που παίρνουν αντισυλληπτικά χάπια. Φαίνεται ότι οι γυναίκες απολαμβάνουν ορμονικής προστασίας η οποία όμως σταματά μετά την εμμηνόπαυση.

Η ηλικία. Η στεφανιαία νόσος εμφανίζεται συχνότερα στην ηλικιακή ομάδα των 50-60 ετών. Ωστόσο, εμφανίζεται όλο και συχνότερα στους άνδρες μεταξύ 30-40 ετών.

Η κληρονομικότητα. Είναι βέβαια ότι τα μέλη ορισμένων οικογενειών εμφανίζουν μεγάλη πιθανότητα να ασθενήσουν από στεφανιαία νόσο. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε προδιαθεσικούς παράγοντες. Όμως οι διατροφικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής που είναι κοινός ανάμεσα στα μέλη της ίδιας οικογένειας παίζουν σημαντικό ρόλο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πιθανή κληρονομική προδιάθεση ώστε να εντοπίσετε έγκαιρα τους παράγοντες κινδύνου και να προστατέψετε εκτός από τον εαυτό σας και τα παιδιά σας.

 

Β. Παράγοντες κινδύνου ελεγχόμενοι.

Υψηλή αρτηριακή πίεση. Κουράζει την καρδιά καθώς πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να εξασφαλίσει επαρκή κυκλοφορία του αίματος. Εξάλλου αν δεν υπάρξει αντιμετώπιση του προβλήματος, η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να βλάψει τα αιμοφόρα αγγεία και να γίνει η αιτία εγκεφαλικού επεισοδίου, εμφράγματος του μυοκαρδίου και βλάβη των νεφρών.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση δε θεραπεύεται αλλά ελέγχεται. Αποφεύγετε τη λήψη τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. Το αλάτι (χλωριούχο νάτριο) είναι η κύρια πηγή νατρίου στη διατροφή μας. Το νάτριο υποχρεώνει το σώμα να κατακρατά υγρά και επομένως επιβαρύνει τη λειτουργία της καρδιάς. Όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση, υπάρχουν σήμερα πολλές οικογένειες φαρμάκων με τα οποία επιτυγχάνεται ικανοποιητική αντιμετώπιση της υπέρτασης.

Χοληστερόλη. Η υπερβολική κατανάλωση λίπους και κυρίως «κορεσμένου» συμβάλλει στη στένωση των αρτηριών. Συνήθως μόνο το 30-35% των θερμίδων που καταναλώνετε καθημερινά θα πρέπει να προέρχονται από λίπος. Συχνά όμως για αποτελεσματική μείωση της χοληστερόλης είναι απαραίτητη η χρήση φαρμάκων. Και στην περίπτωση αυτή υπάρχουν πολλά φάρμακα εξαιρετικής αποτελεσματικότητας.

Κάπνισμα. Η χρήση όλων των μορφών καπνού έχει σημαντικές παρενέργειες οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα εμφράγματος. Το κάπνισμα μπορεί να βλάψει την καρδιά σας κατά διάφορους τρόπους, οι οποίοι δεν είναι όλοι εξακριβωμένοι.

Το κάπνισμα θεωρείται εσφαλμένα ως μηχανισμός ανακούφισης ή αντιμετώπισης αγχωτικών καταστάσεων. Μπορείτε να κατανοήσετε την ανάγκη σας να καπνίσετε εάν αξιολογήσετε τις συνθήκες που σας δημιουργούν την ανάγκη αυτή. Η διακοπή του καπνίσματος πρέπει αν είναι άμεση και οριστική. Είναι προτιμότερο να σταματήσετε το κάπνισμα άμεσα παρά να προσπαθείτε να το ελαττώσετε σταδιακά έως ότου το διακόψετε. Η διακοπή του καπνίσματος πρέπει να συνοδεύεται και από την κατάλληλη δίαιτα καθώς είναι συχνό το φαινόμενο αύξησης του βάρους σε άτομα που διακόπτουν το κάπνισμα. Μετά τη διακοπή μη δοκιμάσετε ούτε ένα τσιγάρο γιατί είναι βέβαιο πώς θα ξαναρχίσετε το κάπνισμα. Μη λησμονείτε ότι εκτός από την καρδιά το κάπνισμα προκαλεί βλάβη των αγγείων των πνευμόνων και καρκίνο των πνευμόνων.

Διαβήτης. Υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα αποδυναμώνουν τα αιμοφόρα αγγεία, φθείροντας το εσωτερικό τους και υποβοηθώντας την εναπόθεση χοληστερόλης και ανάπτυξη αρτηριοσκλήρυνσης. Επομένως άτομο που πάσχει από διαβήτη έχει αυξημένες πιθανότητες να πάθει έμφραγμα. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο έλεγχος του επιπέδου σακχάρου μειώνει τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο. Αν έχετε διαβήτη, συζητείστε με το γιατρό και το διαιτολόγο σας για τους κατάλληλους τρόπους ελέγχου.

Παχυσαρκία. Περισσότερο βάρος σημαίνει μεγαλύτερη επιβάρυνση της καρδιάς. Η κατανάλωση υπερβολικής ποσότητος φαγητού ή η απουσία άσκησης οδηγεί στην παχυσαρκία. Οι γιατροί συνιστούν στους υπέρβαρους ασθενείς να μειώσουν το βάρος τους και ακολουθήσουν δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά. Συζητείστε με το γιατρό και το διαιτολόγο σας πριν ξεκινήσετε δίαιτα για να διασφαλίσετε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο που σημαίνει ότι θα τρώτε ποικιλία τροφών σε λογικές ποσότητες.

Καθιστικός τρόπος ζωής. Η απουσία άσκησης είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για καρδιοπάθεια. Η συστηματική αεροβική άσκηση συμβάλλει στη σωστή λειτουργία της καρδιάς μειώνοντας τα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. Συμβάλλει θετικά και στην απώλεια βάρους.

 

Θυμηθείτε!

Το έμφραγμα προλαμβάνεται αν ακολουθήσετε σωστές συνήθειες και γενικά τρόπο ζωής.

Με την υποψία εμφράγματος καταφύγετε αμέσως στο νοσοκομείο. Η έγκαιρη προσέλευση σώζει ζωές.

Η μέγιστη πλειονότητα των αρρώστων αναρρώνει πλήρως και απολαμβάνει μια φυσιολογική ζωή.

 

Νικόλαος Ζαβός 
Καρδιολόγος
τηλ ιδ. ιατρείου: 2410 250 334

 

Ζαχαρίας – Αλέξανδρος Ανυφαντάκης, Καρδιολόγος – Επιμελητής Β’ Π.Π.Γ.Ν.Λ.