Τα παιδιά εξακολουθούν να τρώνε πολλή ζάχαρη

Η ημερήσια θερμιδική πρόσληψη των παιδιών και των εφήβων αποτελείται  κατά 16% της από πρόσθετα σάκχαρα, σύμφωνα με την αναφορά του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC). Τα αγόρια τείνουν να προσλαμβάνουν περισσότερες θερμίδες μόνο από ζάχαρη από τα κορίτσια, αλλά οι προσλήψεις δεν διαφέρουν, όταν το ποσό της ζάχαρης είναι εκφρασμένο ως ποσοστό της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης, προσθέτουν οι ερευνητές.

Η έκθεση, μία αναφορά του Εθνικού Κέντρου Στατιστικής της Υγείας (NCHS) που χρησιμοποίησε δεδομένα της Έρευνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Εξέτασης της Διατροφής (NHANES) από το 2005 ως το 2008 και συνέγραψε ο Dr Bethene Ervin και οι συνεργάτες του, σημειώνει ότι τα αγόρια προσέλαβαν 362 ​​θερμίδες από πρόσθετα σάκχαρα ενώ τα κορίτσια προσέλαβαν 262 θερμίδες από τη ζάχαρη. Και στα αγόρια και στα κορίτσια, η θερμιδική πρόσληψη από πρόσθετα σάκχαρα αυξάνεται γραμμικά με την ηλικία, με τα αγόρια στην εφηβεία (ηλικίας 12-19 ετών) να προσλαμβάνουν 442 θερμίδες από τη ζάχαρη και τα κορίτσια στην εφηβεία να προσλαμβάνουν 314 θερμίδες από πρόσθετα σάκχαρα. Όταν αναλύεται ως ποσοστό της συνιστώμενης ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης, η πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης εξακολουθεί να αυξάνεται γραμμικά με την ηλικία.

Τα μη ισπανόφωνα λευκά παιδιά προσέλαβαν πολύ περισσότερες θερμίδες από ζάχαρη από τα παιδιά μεξικανοαμερικάνων, με τους μη ισπανόφωνους λευκούς άνδρες και γυναίκες να προσλαμβάνουν 17,2% και 16,1% των ημερήσιων θερμίδων από την πρόσθετη ζάχαρη, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τους μεξικανοαμερικανούς άνδρες και γυναίκες, που προσλάμβαναν 14,8% και 14,0% των ημερήσιων θερμίδων τους από την πρόσθετη ζάχαρη (p <0,05 για σύγκριση μεταξύ των εθνικοτήτων σε αγόρια και κορίτσια). Οι μη ισπανόφωνοι μαύροι άνδρες και γυναίκες προσέλαβαν το 15,9% των ημερήσιων θερμίδων τους από την πρόσθετη ζάχαρη, αλλά η πρόσληψή τους δεν ήταν σημαντικά διαφορετική από αυτή των μη ισπανόφωνων λευκών ή των μεξικανοαμερικανών. Μια ανάλυση της οικονομικής κατάστασης έδειξε ότι η κατανάλωση πρόσθετης ζάχαρης δεν διαφέρει, όταν στρωματοποιείται με την αναλογία του εισοδήματος φτώχειας.

Συνολικά, τα τρόφιμα, και όχι τα αναψυκτικά, συνέβαλαν περισσότερο στην προσθήκη των θερμίδων της ζάχαρης. Συνολικά, το 59% των θερμίδων της πρόσθετης ζάχαρης προέρχεται από τα τρόφιμα, ενώ το 41% ​​των πρόσθετων θερμίδων προέρχεται από τα αναψυκτικά. Οι περισσότερες από τις πρόσθετες θερμίδες της ζάχαρης προσλαμβάνονται στο σπίτι (65%), σύμφωνα με τον Ervin και τους συνεργάτες του.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι  Διατροφικές Οδηγίες του 2010 συνιστούν τον περιορισμό της συνολικής πρόσληψης προαιρετικών θερμίδων, που περιλαμβάνει πρόσθετα σάκχαρα και στερεά λίπη, στο 5% έως 15% της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης, αλλά οι περισσότεροι Αμερικανοί υπερβαίνουν αυτά τα επίπεδα. Εάν τα παιδιά και οι έφηβοι μειώσουν την πρόσληψη των πρόσθετων σακχάρων, το αποτέλεσμα θα είναι η μείωση των συνολικών θερμίδων που προσλαμβάνονται καθημερινά. «Αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση του υψηλού επιπολασμού της παχυσαρκίας στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να διακυβεύεται η σωστή διατροφή», συμπεραίνουν ο Ervin και οι συνεργάτες του.

Πηγή: heart .org

Αικατερίνη Χρηστίδη, Ιατρός