Η μέτρια κατανάλωση καφέ προστατεύει από το εγκεφαλικό

 

Η μέτρια κατανάλωση καφέ προστατεύει από το εγκεφαλικό

 

 

 

Μία νέα μετα-ανάλυση, η οποία συμπεριλάμβανε τις πιο σύγχρονες μελέτες που έχουν εξετάσει την κατανάλωση καφέ και τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών επεισοδίων στο γενικό πληθυσμό, έδειξε ότι η μέτρια κατανάλωση μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

 

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της πρόσφατης ευρωπαϊκής συνάντησης για την υπέρταση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (ESH) το 2012, ο Dr. Lanfranco D’Elia (Πανεπιστήμιο Federico II της Νάπολης, Ιταλία) δήλωσε στο Heartwire: «Το πρώτο μήνυμα είναι ότι η κατανάλωση καφέ δεν σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου», το οποίο λέει είναι καθησυχαστικό. “Δεύτερον, η ανάλυση έδειξε ότι η χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση – ένα έως τρία φλιτζάνια καφέ την ημέρα – σχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου στο γενικό πληθυσμό, σε ένα ευρύ φάσμα χωρών, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. “

 

Ωστόσο ο D’Elia τόνισε ότι τα αποτελέσματα αυτά ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό και μόνο ότι οι διαπιστώσεις όσον αφορά την κατανάλωση καφέ και τον κίνδυνο σε άτομα με καρδιαγγειακή νόσο ήταν αντικρουόμενα. Παρ ‘όλα αυτά, πιστεύει ότι «ένας καφές την ημέρα δεν είναι επικίνδυνος για τα άτομα με καρδιακή νόσο».

 

Ο D’Elia και οι συνεργάτες του έκαναν μια μετα-ανάλυση των διαθέσιμων προοπτικών μελετών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκτίμησαν την κατανάλωση καφέ και του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου στο γενικό πληθυσμό από το 1966 έως το 2011. Ωστόσο,η πλειοψηφία των μελετών που συμπεριλήφθηκαν είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 2000, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης σουηδικής μελέτης και μίας από την Ολλανδία.

 

Για την ανάλυση αυτή, η κατανάλωση καφέ ταξινομήθηκε σε μέτρια (ένα έως τρία φλιτζάνια / ημέρα), υψηλή (τρία έως έξι), και πολύ υψηλή (έξι ή περισσότερα) και σε σχέση με την κατηγορία αναφοράς (μηδέν σε ένα). Για κάθε μελέτη, οι τιμές του σχετικού κινδύνου (RR) και το διάστημα εμπιστοσύνης τους υπολογίστηκαν, και στη συνέχεια σε συνδυασμό με ένα τυχαία μοντελοποιημένο αποτέλεσμα. Οκτώ μελέτες στο γενικό πληθυσμό συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση, για συνολικά 11 ομάδες (484.757 συμμετέχοντες, 7.272 εγκεφαλικά επεισόδια, με παρακολούθηση δύο έως 24 ετών).

 

Στην τελική ανάλυση, η συνήθης μέτρια κατανάλωση καφέ συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού (RR 0,86, 95% CI: 0,75 – 0,98? P <0,02).

Τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου στην κατηγορία υψηλής κατανάλωσης έδειξε μια τάση προς την ίδια κατεύθυνση, προς μια μείωση (RR 0,87, 95% CI: 0,70 – 1,08? P = 0,02), η οποία πέτυχε στατιστική σημαντικότητα, κατά την ανάλυση ευαισθησίας με την εξαίρεση μιας ακραίας μελέτης (RR 0,81, 95% CI: 0,70 – 0,95? p = 0,01).

Συνήθης πολύ υψηλή κατανάλωση καφέ δεν συνδέεται με οποιαδήποτε επίδραση στο εγκεφαλικό κίνδυνο (RR 1,05, p = 0,71).

Ο D’Elia δήλωσε ότι σε αντίθεση με χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση καφέ, τόσο η υψηλή  και η πολύ υψηλή κατανάλωση παρουσίασαν σημαντική ετερογένεια μεταξύ των μελετών.

Η στατιστική ανάλυση δεν ανέδειξε σημαντικές αιτίες ετερογένειας (διάρκεια της παρακολούθησης, το έτος δημοσίευσης, το φύλο, χώρες, κλπ) που επηρέασε τη σχέση μεταξύ της πρόσληψης καφέ και τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά τόνισε, «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τους πιθανούς περιορισμούς της ανάλυσης  γύρω από την τυποποίηση της προετοιμασίας καφέ ή διάφορα είδη καφέ.»

«Τα αποτελέσματα αυτής της μετα-ανάλυσης, η οποία περιελάμβανε προοπτικές μελέτες από δείγματα του γενικού πληθυσμού, δείχνουν ότι η κατανάλωση καφέ δεν συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και ότι πράγματι η συνήθης μέτρια κατανάλωση μπορεί να ασκήσει προστατευτική επίδραση ανεξάρτητα από τους πιο αναγνωρίσιμους συγχυτικούς παράγοντες», κατέληξε.

Πηγή:  heart.org

Αικατερίνη Χρηστίδη

Ιατρός